Đã in

Ba người Ngự-lâm pháo-thủ

Miếng da lừa

Middlemarch

Tiện bút 1

Nàng tình nhân hờ

Mộc thần nữ

Một câu chuyện từ những đụn cát

Tâm hồn và Hình thức

Tê-lê-mặc phiêu lưu ký

Tục-ca-lệ

Khách

Không có vua

Vĩnh biệt

Ondine

Trưởng-giả học làm sang

Người biển-lận

Bệnh tưởng

Sẽ in

Lẩn thẩn - Bài báo 1946

Truyện Gil-Blas

Hai mươi năm về sau

Mười năm sau nữa

Những khúc ca của Maldoror

#Sách là để đọc