Rembrandt 68 - 69

Rembrandt 68 - 69

Khổ tranh 26,5 x 37 cm. People's Press xuất bản năm 1956.

tình trạng: 8/10 - tranh có vết mọt nhỏ nhưng không đáng kể
150.000đ